Om Andsjö Fastighets AB

Lastning pågår vid Arlövsfastigheten Lastning pågår vid Arlövsfastigheten

Andsjö Fastighets AB grundades 1982 och har ett långsiktigt synsätt på de fastigheter som ägs och förvaltas.

Vi har idag fastigheter på sex orter, i Skåne, Blekinge, Småland och Västra Götaland.

 

Totalt omfattar fastigheterna xxx.xxx kvadratmeter mark, varav xx.xxx är bebyggt.

Vill Du utveckla Din verksamhet?

Andsjö Fastighets AB har mångårig erfarenhet av att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Vi kommer gärna med tips och idéer kring anpassningar för Er verksamhet hos oss.

  • Modern och rationell lagerhantering
  • Kontorslokaler av hög standard med anpassningsmöjligheter
  • Kraftfulla produktionslokaler med hög kapacitet
  • Central geografisk positionering
  • Tillväxtregioner