I Vaggeryd förvaltar Andsjö Fastighets AB denna industrifastighet. Fastigheten är belägen i centrala Vaggeryd och med nära avslutning till järnvägen. Den totala uthyrningsgraden är 100%.

Fastigheten i Vaggeryd

Under hösten 2016 genomför AFAB en renovering av torkanläggningen och taken. Investeringen uppgår till ca 400 tkr och beräknas slutföras oktober 2016.

Annan vy av fastigheten