Fastigheten, Bromölla Gualöv 61:136, är en av Andsjö Fastighets AB:s senaste tillskott. Den totala ytan är 15,2 hektar och uthyrningsgraden är för tillfället ca 80%. Detta attraktiva industriområde, med många företag som bl.a. Stora Enso Bioenergi och Hans Andersson Recycling, ligger bra till i nära anslutning till E22:an.

Fastigheten i Gualöv, Bromölla
Annan vy av fastigheten