I Arlöv, på Södra Virvelvägen 2-4, återfinns en alldeles enastående fastighet i nära anslutning till såväl Malmö som E6:an. Den totala uthyrningsgraden är f.n. 100%.

Under 2016 har en mindre grannfastighet förvärvats, tillträde sommaren 2017.